שעות קבלת קהל:

א, ד, ה - 09:00  - 12:00

ג -  16:00 - 18:00

שעות מענה טלפוני:

ב, ג, ה 09:00 - 11:00

טלפון: 04-9956051, 04-9956253

לאיתור דוח חניה הקלק כאן

 

 הדרישות לקבלת תו דייר או תושב:

דיירים הגרים באזורי החניה המוסדרת ואין להם חניה פרטית רשאים לקבל תו דייר המתיר חניה באזור מגוריהם.

תושבי עכו רשאים לקבל תו תושב המקנה 50% הנחה באזורי החניה המוסדרת.

עלות התו 12 ₪.

לבעלי תו תושב - חניה חינם ברחוב ההגנה, בפארק לילי שרון, בחניון האקליפטוסים וחוף ארגמן.  

חלוקת התווים מתקיימת במחלקת חניה בעיריית עכו בימים א' ד' ה' בין השעות 9:00 – 13:00 וביום ג' 16:00 -18:00

יש להצטייד באישורים הבאים:

  • תעודת זהות מעודכנת
  • רישיון רכב מעודכן  (ציון כתובת בעיר עכו).

להגשת ערעור על  דוח חניה הקלק כאן

תוך 30 יום בלבד מקבלת הדוח, תשלום תוך 90 יום מקבלת הדוח

להגשת ערעור על דוח מנהלי הקלק כאן

תוך 30 יום בלבד מקבלת הדוח, תשלום תוך 60 יום מקבלת הדוח

להגשת בקשה להישפט הקלק כאן

תוך 30 יום בלבד מקבלת הדוח

הנחיות לבקשת להקצאת חניה שמורה לרכב נכה בעיר עכו

על המבקש להביא צילום  של המסמכים הבאים על מנת לדון בבקשה:

  1. נימוקים לבקשה
  2. פרוטוקול ועדה רפואית המעיד על אחוזי הנכות
  3. אישור רפואי המעיד על מגבלה בתנועה
  4. צילום תו נכה כולל מספר רכב
  5. צילום רשיון נהיגה בתוקף
  6. צילום רשיון רכב
  7. צילום תעודת זהות כולל כתובת מעודכנת

את המסמכים יש להגיש למינהל ההנדסה למר אהרון קוז'קרו, רכז ועדת תנועה.

לתשומת לב:

על מקום החנייה להיות רק בשטח ציבורי. עיריית עכו אינה רשאית לטפל בחניות בשטחים פרטיים.

לדירה עם חניה צמודה אישית לא תאושר חניית נכה.

להורדת טפסים ונוהל להקצאת חניה לנכים המוגבלים בניידותם הקלק כאן

הסדר חנייה לבעלי משאיות ואוטובוסים

הרינו להביא לידיעת הנהגים כי בהתאם להחלטת ועדת תחבורה בעיריית עכו, החל מחודש מאי 2019 לא תותר חניית משאיות - שמשקלן הכולל עולה על  10,000 ק"ג וכן אוטובוסים (להלן: "רכב כבד") בסמוך לאזורי מגורים ברחבי העיר.

לרשות נהגי הרכבים הכבדים יועמד חניון אצטדיון הכדורגל (הממוקם בכניסה הדרומית לעיר), אשר יהיה החניון היחיד בו מותרת חניה לרכבים כבדים.

תשומת לבכם, כי היה וימצא רכב כבד החונה במקום אסור כאמור לעיל, צפוי בעל הרכב ו/או המחזיק בו לעונשים הקבועים בחוק ובכלל זה קבלת הודעת קנס ו/או כתב אישום.

לידיעתכם.