היחידה לביקור סדיר

היחידה לביקור סדיר

תחום טיפול- החינוך הקדם יסודי והיסודי - מגזר יהודי טלפון - 9956141 פקס- 9956048

 

 

אנה שבת

 -
קב"סית

טל. 04-9956045

 

מונא שלבי

- קב"סית

תחום טיפולה - החינוך הקדם יסודי והיסודי - מגזר ערבי טלפון - 9956136 פקס- 9956048 

 muna@akko.muni.il

 

הודא ערדאת

- קב"סית 

תחום טיפולה- החינוך העל יסודי ויסודי, טלפון - 9956127 פקס - 9956048

 huda@akko.muni.il

Share/Bookmark
עבור לתוכן העמוד