מכרז פומבי 19/2017 –ייצור, אספקה והתקנת שילוט באזור התעשייה

עיריית עכו מזמינה בזה הצעות עבור ייצור אספקה והתקנת שילוט באזור התעשייה בעכו בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי המכרז. את מסמכי ההליך ניתן לרכוש אצל  יהודית דיאמנט, מזכירת אגף תשתיות, בקומה 2, תמורת תשלום בסך 750 ₪ (שבע מאות חמישים ש"ח), שלא יוחזר מכל טעם שהוא, לכל מעטפה. את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז פומבי 19/2017 – ייצור, אספקה והתקנת שילוט באזור התעשייה" יש למסור ידנית בלבד ולהכניס לתיבת הצעות המחיר שבמשרדי מזכירות העירייה (אצל מר משה סעדה), אשר בקומה השנייה בבניין העירייה ברח' ויצמן 35 עכו, עד ליום ג', ה- 28.11.17 עד לשעה 13:00. מפגש קבלנים יתקיים ביום ג', ה- 14.11.17 במשרדו של סגן מהנדסת העירייה איגור מאיורסקי בקומה 2, אשר ברחוב ויצמן 35 עכו בתאריך האמור בשעה 10:00. מפגש הקבלנים אינו חובה. שאלות, הערות ו/או בקשות הבהרה ו/או תיקון בכל הנוגע לעבודות ו/או להליך זה ותנאיו ניתן להפנות בכתב בלבד למר מאיורסקי לפקס: 04-9956158 עד לא יאוחר מיום ג', ה- 21.11.17 בשעה 13:00. על הפונה לוודא טלפונית קבלת הפקס בטלפון: 04-9956121.
Share/Bookmark
עבור לתוכן העמוד