מכרז פומבי 23/2017 – רכישת מתקנים מעוצבים לאיסוף קרטונים

7/12/2017

עיריית עכו מזמינה בזה הצעות לרכישת מתקנים מעוצבים לאיסוף קרטוניות, בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי המכרז פומבי. את מסמכי ההליך ניתן לרכוש אצל נורית אזולאי- מנהלת אגף אמרכלות תפעול, תמורת תשלום בסך 1,000 ₪ (אלף ש"ח), שלא יוחזר מכל טעם שהוא, לכל מעטפה. את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז פומבי 23/2017 - רכישת מתקנים מעוצבים לאיסוף קרטונים" יש למסור ידנית בלבד ולהכניס לתיבת המכרזים שבמשרדי מזכירות העירייה (אצל משה סעדה), בקומה השנייה בבניין העירייה ברחוב ויצמן 35 עכו עד ליום ג', ה- 26.12.17 עד לשעה 13:00. שאלות, הערות ו/או בקשות הבהרה בכל הנוגע לשירותים ו/או להליך זה ותנאיו ניתן להפנות בכתב בלבד לגבי בן יאיר- מנהל מחלקת תברואה ורישוי עסקים לפקס 04-9956234 עד לא יאוחר מיום ג', ה- 19.12.17 בשעה 13:00. על הפונה לוודא טלפונית קבלת הפקס או המייל בטלפון:04-9956058. ניתן לעיין במסמכי ההליך קודם לרכישתם, ללא תשלום, במשרדי  עיריית עכו בתאום מראש בטלפון  04-9956058 או באתר העירייה: www.akko.muni.il

 


 

Share/Bookmark
עבור לתוכן העמוד