מכרז פומבי 42/17 – מתן שירותי ייעוץ ארגוני עבור עיריית עכו

24/12/2017
עיריית עכו מזמינה בזה הצעות למתן שירותי יעוץ לפיתוח ארגוני מיועץ מומחה בעל ניסיון קודם בעבודה מול רשויות מקומיות ו/ או גופים ציבוריים.
את מסמכי המכרז ניתן לרכוש תמורת סך של 200 ₪ כולל מע"מ. ניתן לעיין במסמכי המכרז קודם רכישתם בתאום מראש בטלפון 04-9956214. את ההצעות יש להגיש במסירה ידנית בלבד לתיבת המכרזים, קומה שנייה- אצל מר משה סעדה עד ליום 11.1.18, עד לשעה 13:00.
Share/Bookmark
עבור לתוכן העמוד