מכרז פומבי 27/2017 - מתקני מגבה נוע לשינוע מכולות

23/01/2018
עיריית עכו מזמינה בזה הצעות למתקני מגבה נוע לשינוע מכולות בהתאם לתנאי המכרז. את מסמכי ההליך ניתן לרכוש אצל גב' נורית אזולאי- מנהלת אגף אמרכלות במנהל התפעול, תמורת תשלום בסך 1,000 ₪ (אלף ש"ח), שלא יוחזר מכל טעם שהוא, לכל מעטפה.
את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז פומבי 27/2017 - מתקני מגבה נוע לשינוע מכולות" יש למסור ידנית ולהכניס לתיבת המכרזים שבמשרדי מזכירות העירייה (אצל מר משה סעדה), בבניין העירייה ברחוב ויצמן 35 עכו, עד ליום ד', ה- 7.2.18 עד לשעה 13:00.
שאלות ו/או בקשות הבהרה בכל הנוגע להליך זה ותנאיו ניתן להפנות בכתב בלבד לשלומי אלקריאף לפקס 04-9551247 עד לא יאוחר מיום ד', ה- 31.1.18 בשעה 13:00. על הפונה לוודא טלפונית קבלת הפקס בטלפון: 054-55532363
Share/Bookmark
עבור לתוכן העמוד