מכרז פומבי 5/2018 – רכישת ציוד למטבח תעשייתי- מע"ש עכו

19/02/2018
עיריית עכו מזמינה בזה הצעות עבור רכישת ציוד למטבח תעשייתי- מע"ש עכו בהתאם לתנאי המכרז. את מסמכי ההליך ניתן לרכוש במשרדו של מר עמיחי כהן-מנהלן מנהל הרווחה,
בקומה מינוס 1, תמורת תשלום בסך 1,000 ₪ (אלף ש"ח), שלא יוחזר מכל טעם שהוא, לכל  מעטפה. את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז פומבי 5/2018 – רכישת ציוד
למטבח תעשייתי- מע"ש עכו" יש למסור ידנית ולהכניס לתיבת הצעות המחיר שבמשרדי  מזכירות העירייה (אצל מר משה סעדה), אשר בקומה השנייה בבניין העירייה ברח' ויצמן 35
עכו, עד ליום ב', ה- 19.3.18 עד לשעה 13:00. סיור קבלנים יתקיים ביום ב', ה- 5.3.18 בשעה 11:00. הסיור ייצא ממנהל הרווחה בבניין העירייה בתאריך האמור ובשעה הנקובה.
סיור הקבלנים איננו חובה. שאלות, הערות ו/או בקשות הבהרה בכל הנוגע להליך זה ותנאיו  ניתן להפנות בכתב בלבד למנהלן מנהל הרווחה בעירייה, לפקס: 04-9956147 עד לא יאוחר
מיום ב', ה-12.3.18 בשעה 13:00. על הפונה לוודא טלפונית קבלת הפקס בטלפון: 04-9956017.
Share/Bookmark
עבור לתוכן העמוד