מכרז פומבי מס' 13/2018 - שירותי שמירה ואבטחה - קבלן שנתי

עיריית עכו מזמינה בזה הצעות של קבלן שנתי לביצוע שירותי שמירה ואבטחה הכול בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי מכרז זה - מכרז פומבי 13/2018.
פריטי ההליך המלאים
Share/Bookmark
עבור לתוכן העמוד