ביטול מכרז- מכרז פומבי 38/2018 – רכישת מזון למוסדות העירייה

17/10/2018
עירית עכו מזמינה בזה הצעות לרכישת  מזון  למוסדות העירייה. את מסמכי ההליך ניתן לרכוש אצל גב' מירי פרי- אחראית רכש תמורת תשלום בסך 1,000 ₪  (אלף ש"ח), שלא יוחזר מכל טעם שהוא, לכל מעטפה. את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז פומבי 38/2018 – רכישת  מזון  למוסדות העירייה" יש  למסור ידנית ולהכניס לתיבת המכרזים שבמשרדי מזכירות העירייה (אצל מר משה סעדה),  אשר בקומה השנייה בבניין העירייה ברחוב ויצמן 35 עכו, עד ליום א', ה-11/11/2018  עד  לשעה 13:00. לפרטים נוספים: 050-6448393, איציק בן שושן, מנהל אגף הרכש.
Share/Bookmark
עבור לתוכן העמוד