מכרז פומבי 60/2018 - תכנון בית ספר למוזיקה ואומנות, עכו

10/02/2019
עיריית עכו מבקשת להודיע על מועד סיור אדריכלים נוסף שיתקיים ב- 13/02/2019 בשעה 13:00 ואשר ייצא מבניין העירייה. כמו כן מאריכה את מועד הגשת שאלות הבהרה לתאריך 20/02/2019 בשעה 13:00 ואת מועד ההגשה עד לתאריך 14/03/2019 שעה 13:00. שאלות הבהרה יש לשלוח לתיבת הדואר אלקטרוני QMEng@akko.muni.il. הכל בהתאם למפורט במסמכי המכרז מסמך א' סעיפים 3 ו-4.
 
 
 
Share/Bookmark
עבור לתוכן העמוד