הליך הצעות מחיר 39/2019 – מכירת משאיות

27/02/2019
עיריית עכו מזמינה בזה הצעות מחיר עבור "מכירת משאיות" בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי ההליך. את ההצעה נושאת ציון "הצעת מחיר מס'  39/2019"– יש להעביר לתיבת הצעות המחיר הממוחשבת שבמשרדי מזכירות העירייה בכתובת המייל boffers@akko.muni.il או להגיש ידנית במזכירות העירייה. בשורת הנושא של הודעת המייל בה מוגשת ההצעה יש לציין את מספר ההליך ( 39/2019). את הצעה יש לשלוח לא יאוחר מ-07/3/2019 עד השעה 13:00  את הרכבים ניתן לראות באגף הרכב של עיריית עכו ,רחוב דושניצקי בתאום עם שלומי אלקריף מס' נייד 054-5532363.
Share/Bookmark
עבור לתוכן העמוד