מכרז פומבי 9/2019 – חומרי הדברה לגינון ותברואה – ספק שנתי

5/03/2019
עיריית עכו מזמינה בזה הצעות לאספקת חומרי הדברה לגינון ולתברואה- ספק שנתי  בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי המכרז אספקת חומרי הדברה לגינון ולתברואה. את מסמכי ההליך ניתן לרכוש אצל דקל כהן, מזכירת מנהל אגף הרכש, ברח' ויצמן 35 עכו, בקומה הראשונה, בשעות העבודה הרגילות תמורת תשלום בסך 450 ₪ (ארבע מאות חמישים שקלים), שלא יוחזר מכל טעם שהוא. את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז פומבי 9/2019 אספקת חומרי הדברה לגינון ולתברואה- ספק שנתי" יש למסור ידנית ולהכניס לתיבת המכרזים שבמשרדי מזכירות העירייה, אשר בקומה השנייה בבניין העירייה ברחוב ויצמן 35 עכו,  עד ליום ד', ה- 27/3/2019 עד לשעה 13:00. מפגש ספקים יתקיים ביום ג' 12/3/2019, בשעה 13:00 בחדר וועדות בקומה השנייה בניין העירייה, ברחוב ויצמן 35 עכו. השתתפות במפגש הספקים איננה חובה. שאלות, הערות ו/או בקשות הבהרה ו/או תיקון בכל הנוגע לשירותים ו/או למכרז זה ותנאיו ניתן להפנות בכתב בלבד למנהל הרכש – איציק בן שושן  למייל: izik@akko.muni.il עד לא יאוחר מיום ג', ה- 19/3/2019 עד לשעה 13:00. על הפונה לוודא טלפונית קבלת המייל בטלפון:    04-9956084.
Share/Bookmark
עבור לתוכן העמוד