מכרז פומבי 5/2019 – שירותי אירוח ולינת עולים חדשים

13/03/2019
עיריית עכו  מזמינה בזה הצעות מחיר לשירותי אירוח לינה וארוחת בוקר עבור משפחות עולים חדשים המגיעות ארצה לעשות "עלייה לארץ ישראל" והתיישבות בעיר עכו, הכל בהתאם לתנאי המכרז. את מסמכי ההליך ניתן לרכוש אצל לאמרכלית מחלקת קליטה בעיריית עכו – גב' ילנה נביליצין תמורת תשלום בסך 350 ₪ (שלוש מאות חמישים ש"ח), שלא יוחזר מכל טעם שהוא, לכל מעטפה. את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז פומבי 5/2019 – שירותי אירוח ולינת עולים חדשים" יש למסור ידנית ולהכניס לתיבת הצעות המחיר שבמשרדי מזכירות העירייה (אצל מר משה סעדה), אשר בקומה השנייה בבניין העירייה ברחוב ויצמן 35 עכו,  עד ליום ד', ה-3.4.19 עד לשעה 13:00. שאלות, הערות ו/או בקשות הבהרה ו/או תיקון בכל הנוגע לשירותים ו/או להליך זה ותנאיו ניתן להפנות בכתב בלבד לאמרכלית מחלקת קליטה בעיריית עכו – גב' ילנה נביליצין לפקס: 04-9956073 עד לא יאוחר מיום ד', ה- 27.3.19 עד לשעה 13:00. על הפונה לוודא טלפונית קבלת הפקס בטלפון: 04-9956171.
Share/Bookmark
עבור לתוכן העמוד