מכרז פומבי 20/2019 - הפעלת כרכרות בעכו העתיקה

5/05/2019
עיריית עכו מזמינה בזה הצעות להפעלת כרכרה אחת או 2 כרכרות או 3 כרכרות רתומות לסוסים לצורך הסעת תושבים, מבקרים ותיירים על מסלול בעכו העתיקה ובפאתיה בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי המכרז. את מסמכי ההליך ניתן לרכוש אצל מזכירת השירות הווטרינרי, תמורת תשלום בסך 300 ₪ (שלוש מאות  ש"ח), שלא יוחזר מכל טעם שהוא, לכל מעטפה. את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז פומבי 20/2019" הפעלת כרכרות בעכו העתיקה" וללא כל כיתוב נוסף יש למסור ידנית ולהכניס לתיבת המכרזים שבמשרדי מזכירות העירייה (אצל משה סעדה), אשר בקומה השנייה בבניין העירייה ברחוב ויצמן 35 עכו, עד ליום 29.5.19, עד לשעה 13:00. מפגש מציעים יתקיים ביום ד', 15.5.19. המפגש יתקיים במשרדי מנהל תפעול ואכיפה בקומת הכניסה בבניין העירייה, אשר ברחוב ויצמן 35 עכו בתאריך האמור בשעה 12:00. השתתפות במפגש איננה חובה. שאלות, הערות ו/או בקשות הבהרה ו/או תיקון בכל הנוגע לשירותים ו/או להליך זה ותנאיו ניתן להפנות בכתב בלבד לפקס: 04-9956206, או למייל dr-eitank@akko.muni.il למנהל השירות הווטרינרי ד"ר איתן קליגלר עד לא יאוחר מיום 22.5.19 עד לשעה 13:00. באחריות המשתתף לוודא טלפונית קבלת הפקס בטלפון: 04-9956203
 
Share/Bookmark
עבור לתוכן העמוד