הזמנה להציע הצעות להליך הצעות מחיר מס' 242-2019

4/09/2019

עיריית עכו מזמינה בזה הצעות מחיר עבור פינוי פסולת אלקטרונית  מבניין העירייה מוסדותיה ושטחיה בהתאם לתנאים המפורטים 
במסמכי ההליך המצויים באתר העירייה www.akko.muni.il. את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון "הצעות מחיר מס' 242-2019 - פינוי פסולת אלקטרונית מבניין העירייה, מוסדותיה ושטחיה" יש למסור לתיבת הצעות המחיר שבמשרדי מזכירות העירייה (אצל משה סעדה), אשר בקומה השנייה בבניין עירית עכו, ברחוב ויצמן 35 עכו, עד 12/9/2019 בשעה 13:00. לחילופין ניתן לשלוח את ההצעה במייל: boffers@akko.muni.il ובשורת הנושא לציין הליך 242-2019. לפרטים משרדי הרכש 04-9956123.

Share/Bookmark
עבור לתוכן העמוד