הזמנה להציע הצעות להליך הצעות מחיר 281/2019

2/10/2019

עיריית עכו מזמינה בזה הצעות מחיר עבור אספקת מוצרים להכנת כריכים לתלמידים בסיכון בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי ההליך. את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון "הצעות מחיר מס' 2019/ 281- אספקת מוצרים להכנת כריכים לתלמידים בסיכון "יש למסור לתיבת הצעות המחיר שבמשרדי מזכירות העירייה (אצל משה סעדה), אשר בקומה השנייה בבניין עירית עכו, ברחוב ויצמן 35 עכו. לחילופין ניתן להגיש לתיבת הצעות המחיר הממוחשבת שבמשרדי מזכירות העירייה לכתובת המייל boffers@akko.muni.il. בשורת הנושא של הודעת המייל בה מוגשת ההצעה יש לציין את מספר ההליך 281/2019.
עם קבלת הצעתך תתקבל הודעה חוזרת אודות קבלת הצעתך במייל העירייה. ככל שלא התקבלה הודעת אישור כאמור הנך מתבקש לשלוח ההצעה פעם נוספת.
את המסירה יש לבצע במסירה ידנית או במייל עד ליום ראשון ה -  8.10.19 עד לשעה 13:00.

Share/Bookmark
עבור לתוכן העמוד