מכרז פומבי מס' 41/2019 - פרויקט מחוברים מט"ל מ. ערבי

15/12/2019

עיריית עכו מזמינה בזה הצעות לפרויקט מחוברים מרכז טיפולי לנער (מט"ל) מגזר ערבי בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי המכרז. את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז פומבי 41/2019 פרויקט מחוברים מט"ל מ. ערבי" יש למסור ידנית ולהכניס לתיבת המכרזים שבמשרדי מזכירות העירייה (אצל מר משה סעדה), אשר בקומה השנייה בבניין העירייה ברחוב ויצמן 35, עכו, עד ליום ב', ה- 30/12/2019 עד לשעה 13:00. שאלות, הערות ו/או בקשות הבהרה ו/או תיקון בכל הנוגע לשירותים ו/או להליך זה ותנאיו ניתן להפנות בכתב בלבד למייל: amihahaic@akko.muni.il  למר עמיחי כהן – מנהלן רווחה עד לא יאוחר מיום ב' , ה-  23/12/2019 עד לשעה 13:00. באחריות המשתתף לוודא קבלת המייל בטלפון: 04-9956204.

Share/Bookmark
עבור לתוכן העמוד