מכרז פומבי 46/2019 - שירותי ייעוץ נדל"ן

16/12/2019
עיריית עכו מזמינה בזה הצעות למתן שירותי ייעוץ נדל"ן בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי ההליך. את מסמכי ההליך ניתן לרכוש אצל מנהל אגף נכסים, מר אליהו כהן רח' ויצמן 35 עכו, בקומה הראשונה, תמורת תשלום בסך 300 ₪ (שלוש מאות ש"ח), שלא יוחזר מכל טעם שהוא. את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז פומבי 46/2019 שירותי ייעוץ נדל"ן" וללא כל כיתוב נוסף יש למסור ידנית ולהכניס לתיבת המכרזים  שבמשרדי מזכירות העירייה (אצל מר משה סעדה), אשר בקומה השנייה בבניין העירייה  עד ליום א', ה- 29.12.19 עד לשעה 13:00. שאלות, הערות ו/או בקשות הבהרה ו/או תיקון בכל הנוגע לשירותים ו/או להליך זה ותנאיו ניתן להפנות בכתב בלבד למר אליהו כהן לדוא"ל eliyahu@akko.muni.il עד לא יאוחר מיום ב', ה- 23.12.19 עד לשעה 13:00. באחריות המשתתף הפונה לוודא טלפונית קבלת הפנייה בדוא"ל  בטלפון: 04-9956263.
Share/Bookmark
עבור לתוכן העמוד