מכרז פומבי מס' 7/2020 - מתקני חצר לגן אילנות ובי"ס ניצנים (חנ"מ)

4/02/2020
עיריית עכו מזמינה בזה הצעות לאספקת והתקנת מתקני חצר לגן אילנות ובי"ס ניצנים (חנ"מ), הכל בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי מכרז זה – מכרז פומבי 7/2020. את מסמכי ההליך ניתן לרכוש אצל גב' איריס מורנו – מזכירת אגף אמרכלות, תמורת תשלום בסך 300 ₪ (שלוש מאות ש"ח), שלא יוחזר מכל טעם שהוא, לכל מעטפה. את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז פומבי 7/2020 – מתקני חצר לגן אילנות ובי"ס  ניצנים (חנ"מ), עכו" וללא כל כיתוב נוסף יש למסור ידנית ולהכניס לתיבת המכרזים שבמשרדי מזכירות העירייה (אצל מר משה סעדה), אשר בקומה השנייה בבניין העירייה ברחוב ויצמן 35, עכו, עד ליום  א', ה- 01/03/2020 עד לשעה 13:00. סיור קבלנים יתקיים במקום העבודות ביום ג', ה- 11.2.20. יציאה מרחבת העירייה מקומת הכניסה בשעה 11:00. סיור הקבלנים הינו חובה. שאלות, הערות ו/או בקשות הבהרה ו/או תיקון בכל הנוגע לעבודות ו/או להליך זה ותנאיו ניתן להפנות בכתב בלבד למר יוסי לוזון – מנהל אגף אמרכלות (למייל lozon@akko.muni.il  עד לא יאוחר מיום ג', ה – 18/02/2020 בשעה 13:00. על הפונה האחריות לוודא טלפונית קבלת המייל בטלפון מס': 04-9956127.
Share/Bookmark
עבור לתוכן העמוד