מכרז פומבי מס' 47/2019 מערכת גילוי אש לגני ילדים בעכו

10/02/2020
עיריית עכו מזמינה בזה הצעות לאספקה והתקנה של מערכות גילוי אש ועשן פתוחות לגני ילדים בעיר עכו, הכל בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי המכרז. את מסמכי ההליך ניתן לרכוש אצל גב' איריס מורנו – מזכירת אגף אמרכלות, בשעות העבודה הרגילות תמורת תשלום בסך 300 ₪ (שלוש מאות ש"ח), שלא יוחזר מכל טעם שהוא, לכל מעטפה. את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז פומבי 47/2019 אספקת והתקנת מערכות גילוי אש לגני ילדים בעכו, עכו" וללא כל כיתוב נוסף יש למסור ידנית ולהכניס לתיבת המכרזים שבמשרדי מזכירות העירייה (אצל מר משה סעדה), אשר בקומה השנייה בבניין העירייה ברחוב ויצמן 32, עכו, עד ליום  א', ה- 1.3.20 עד לשעה 13:00. שאלות, הערות ו/או בקשות הבהרה ו/או תיקון בכל הנוגע לעבודות ו/או להליך זה ותנאיו ניתן להפנות בכתב בלבד למר דרור זגורי לדוא"ל drorz@akko.muni.il  עד לא יאוחר מיום ד', ה- 19.2.20 עד לשעה 13:00. באחריות המשתתף הפונה לוודא טלפונית קבלת הפנייה בדוא"ל  בטלפון:04-9956145.
Share/Bookmark
עבור לתוכן העמוד