מכרז פומבי מס' 3/2020 הפעלת תכנית לצעירים במגזר הערבי

18/02/2020
עיריית עכו מזמינה בזה הצעות להפעיל תוכניות לצעירים במגזר הערבי, הכול בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי המכרז, אותם ניתן לרכוש אצל גב' גלית חן – מזכירת אגף נוער וצעירים עכו, תמורת תשלום בסך 300 ₪ (שלוש מאות ש"ח), שלא יוחזר מכל טעם שהוא, לכל מעטפה. את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז פומבי 3/2020 הפעלת תוכניות לצעירים במגזר הערבי" וללא כל כיתוב נוסף יש למסור ידנית ולהכניס לתיבת המכרזים שבמשרדי מזכירות העירייה (אצל מר משה סעדה), אשר בקומה השנייה בבניין העירייה ברחוב ויצמן 35, עכו, עד ליום א', ה- 8.3.20 עד לשעה 13:00. שאלות, הערות ו/או בקשות הבהרה ו/או תיקון בכל הנוגע להליך ותנאיו ניתן להפנות בכתב בלבד למייל youth.centr@akko.muni.il למנהל מרכז צעירים – מר אלי חביב עד לא יאוחר מיום חמישי, ה-27.02.20  עד לשעה 13:00. באחריות המשתתף לוודא קבלת הפקס בטלפון: 04-9917477 שלוחה 9.
Share/Bookmark
עבור לתוכן העמוד