מכרז פומבי מס' 4/2020 - תשדירי טלוויזיה למיתוג העיר

17/05/2020
עיריית עכו מזמינה בזה הצעות לרכישת מדיה עבור תשדירי טלוויזיה למיתוג העיר, הכל בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי ההליך. את מסמכי ההליך ניתן לרכוש במשרד דובר העירייה, שרון דהאן, רח' ויצמן 35 עכו, בקומה הראשונה, בשעות העבודה הרגילות תמורת תשלום בסך 300 ₪ (שלוש מאות ש"ח), שלא יוחזר מכל טעם שהוא. את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז פומבי 4/2020 תשדירי טלוויזיה למיתוג העיר" וללא כל כיתוב נוסף יש למסור ידנית ולהכניס לתיבת המכרזים שבמשרדי מזכירות העירייה (אצל מר משה סעדה), אשר בקומה השנייה בבניין העירייה,  לאחר שהוחתמה בחותמת נתקבל של העירייה, עד ליום ד', ה- 27.5.20 עד לשעה 13:00. שאלות, הערות ו/או בקשות הבהרה ו/או תיקון בכל הנוגע לשירותים ו/או להליך זה ותנאיו ניתן להפנות בכתב בלבד לדובר העירייה לפקס 04-9956128 עד לא יאוחר מיום חמישי, ה- 21.5.20 עד לשעה 13:00. באחריות המשתתף הפונה לוודא טלפונית קבלת פנייתו בטלפון: 04-9956076.
Share/Bookmark
עבור לתוכן העמוד