מכירת שופל - הליך מס' 90/2020

25/05/2020
עיריית עכו מזמינה בזה הצעות מחיר עבור "מכירת שופל ( יעה אופני)" בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי ההליך. את ההצעה, נושאת ציון הצעת מחיר מס'  90/2020  – יש להעביר לתיבת הצעות המחיר הממוחשבת שבמשרדי מזכירות העירייה בכתובת המייל boffers@akko.muni.il. בשורת הנושא של הודעת המייל בה מוגשת ההצעה יש לציין את מספר ההליך ( 90/2020). את ההצעה יש להגיש לא יאוחר מ- 04/06/2020 עד השעה 13:00. את הרכב ניתן לראות באגף הרכב של עיריית עכו ,רחוב דושניצקי בתאום עם שלומי אלקריף מס' נייד 054-5532363.
Share/Bookmark
עבור לתוכן העמוד