מעודכן - מכרז פומבי 11/2020 - הפעלת מועדון חברתי ומסגרות הארכת היום, אימוני, טיפולי וסיעודי לילדים ובוגרים בעלי מוגבלות שכלית התפתחותית

15/06/2020

עיריית עכו מזמינה בזה הצעות להפעלת מועדון חברתי ומסגרות הארכת היום, אימוני, טיפולי וסיעודי לילדים ובוגרים בעלי מוגבלות שכלית התפתחותית בעכו הכל בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי ההליך. את מסמכי ההליך ניתן לרכוש אצל עמיחי כהן, מנהלן הרווחה, בשעות העבודה הרגילות תמורת תשלום בסך 1,000 ₪ (אלף ש"ח), שלא יוחזר מכל טעם שהוא, לכל מעטפה. את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז פומבי 11/2020 - הפעלת הפעלת מועדון חברתי ומסגרות הארכת היום, אימוני, טיפולי וסיעודי לילדים ובוגרים בעלי מוגבלות שכלית התפתחותית" וללא כל כיתוב נוסף יש למסור ידנית ולהכניס לתיבת המכרזים שבמשרדי מזכירות העירייה (אצל משה סעדה), אשר בקומה השנייה בבניין העירייה ברחוב ויצמן 35, עכו, לאחר שהוחתמה בחותמת נתקבל של העירייה. את המסירה יש לבצע במסירה ידנית בלבד עד ליום ב', ה- 2.7.2020- עד לשעה 13:00. הבהרות ו/או בקשה ניתן להפנות בכתב בלבד אל מר עמיחי כהן למייל AmihaiC@akko.muni.il או לפקס 04-9956147 וזאת עד לא יאוחר מיום ב', ה- 22.06.2020, עד לשעה 13:00. על המשתתף ובאחריותו לוודא טלפונית קבלת המייל / הפקס בפלאפון: 0525458288.

 

1.      


 

Share/Bookmark
עבור לתוכן העמוד