קול קורא פנייה לקבלת הצעות להסדר חנייה מקומי באמצעות טלפון סלולארי

17/06/2020
עיריית עכו מזמינה בזאת הצעות להפעלת הסדר חניה מקומי באמצעות טלפון סלולארי בתחומי עיריית עכו. פנייה זו ממוענת לכלל הספקים הפועלים בתחום גביית אגרות חניה באמצעות טלפון סלולארי, אשר עומדים בתנאים ובדרישות המפורטים בקול קורא. שאלות, הערות ו/או בקשות הבהרה ו/או תיקון בכל הנוגע לקול קורא ותנאיו ניתן להפנות לגב' רחל פרטוש למייל  Rachel@akko.muni.il, עד לא יאוחר מיום חמישי, ה- 25.6.20 עד לשעה 13:00. באחריות המציע לוודא טלפונית קבלת פנייתו בטלפון: 04-9956229. את ההצעות ניתן להגיש עד ליום א', ה- 5.7.20 עד לשעה 13:00 במשרדי מנהלת מחלקת החנייה בעירייה - רחוב ויצמן 35 עכו, בניין העיריה, קומת הכניסה או לדוא"ל Rachel@akko.muni.il . יש לוודא טלפונית קבלת המייל  בטל': 04-9956229.
Share/Bookmark
עבור לתוכן העמוד