הזמנה להציע הצעות מחיר להליך מכירה מס' 117/2020

1/07/2020
1.1.1    עיריית עכו (להלן:"העירייה") מזמינה בזה הצעות מחיר עבור"מכירת מכולות כברזל"  בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי הליך זה..2.הצעת המשתתף הינה למחיר יחידה ולעירייה שמורה הזכות למכור כל כמות שהיא, בהתאם לצרכיה מבלי שזכיית המשתתף בהליך תחייב את העירייה למכירה בסכום או בכמות מינימום כלשהם.2. את הצעתך, נושאת ציון "הצעת מחיר מס' 117/2020 " – יש להעביר לתיבת הצעות המחיר הממוחשבת שבמשרדי מזכירות העירייה לכתובת המייל boffers@akko.muni.il   בשורת הנושא של הודעת המייל בה מוגשת ההצעה יש לציין את מספר ההליך ( 117/2020). עם קבלת הצעתך תתקבל הודעה חוזרת אודות קבלת הצעתך במייל העירייה. ככל שלא  התקבלה הודעת אישור כאמור הנך מתבקש לשלוח את ההצעה פעם נוספת.  יש לוודא קבלת ההליך בטלפון 04-9956214.
Share/Bookmark
עבור לתוכן העמוד