מכרז פומבי מס' 5/2020 - פרסום מודעות בעיתונים - דרושים/מכרזים/הקצאות/תכנון ובניה ובאתר אינטרנט

15/07/2020
עיריית עכו מזמינה בזה הצעות לפרסום מודעות בעיתונים - דרושים/מכרזים/הקצאות/תכנון ובניה ובאתר אינטרנט, הכל בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי המכרז. את מסמכי ההליך ניתן לרכוש אצל  מזכירת דובר העירייה, מירי חזן, רח' ויצמן 35 עכו, בקומה הראשונה, תמורת תשלום בסך 300 ₪ (שלוש מאות ש"ח), שלא יוחזר מכל  טעם שהוא. את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז פומבי 5/2020 פרסום מודעות בעיתונים - דרושים/מכרזים/הקצאות/תכנון ובניה ובאתר אינטרנט" וללא כל כיתוב נוסף יש למסור ידנית ולהכניס לתיבת המכרזים שבמשרדי מזכירות העירייה (אצל מר משה סעדה), אשר בקומה השנייה בבניין העירייה, עד ליום ג', ה-28.7.20 עד לשעה 13:00. שאלות, הערות ו/או בקשות הבהרה ו/או תיקון בכל הנוגע לשירותים ו/או להליך זה ותנאיו ניתן להפנות בכתב בלבד למר שרון דהאן, דובר העירייה לפקס 04-9956128, עד לא יאוחר מיום ג', ה- 21.7.20 עד לשעה 13:00. באחריות המשתתף הפונה לוודא טלפונית קבלת פנייתו בטלפון: 04-9956076.
Share/Bookmark
עבור לתוכן העמוד