בקשה לקבלת הצעת מחיר עבור – מטפל/ת בפסיכודרמה / משחק / בבעלי חיים

23/07/2020

בקשה לקבלת הצעת מחיר עבור – מטפל/ת בפסיכודרמה / משחק / בבעלי חיים
,טיפול דיאדי, למרכז למשפחה עכו 126-2020.

את ההצעה יש להגיש במעטפה סגורה יש לציין על גבי המעטפה את מספר ההליך ולהניחה
בתיבת הצעות המחיר שבמשרדו של מר משה סעדה )קומה 2 בבניין העירייה (ו/או שליחת
ההצעה במייל boffers@akko.muni.il יש לציין בשורת הנושא מס הליך את ההצעה יש
לשלוח לא יאוחר מתאריך  29/7/2020 עד השעה 13:00

Share/Bookmark
עבור לתוכן העמוד