בקשה קבלת הצעת מחיר עבור – הנחיית צוות מרכז עוצמה מורחב עכו 95-2020.

23/07/2020
בקשה קבלת הצעת מחיר עבור – הנחיית צוות מרכז עוצמה מורחב עכו 95-2020.
את ההצעה יש להגיש במעטפה סגורה יש לציין על גבי המעטפה את מספר ההליך ולהניחה
בתיבת הצעות המחיר שבמשרדו של מר משה סעדה )קומה 2 בבניין העירייה (ו/או שליחת
ההצעה במייל boffers@akko.muni.il יש לציין בשורת הנושא מס הליך את ההצעה יש
לשלוח לא יאוחר מתאריך  29/7/2020  עד השעה  13:00.
Share/Bookmark
עבור לתוכן העמוד