בקשה לקבלת הצעת מחיר עבור – מטפל/ת בפסיכודרמה / משחק / בבעלי חיים,טיפול דיאדי, למרכז למשפחה עכו 126-2020. – הארכת הגשה.

5/08/2020
את ההצעה יש להגיש במעטפה סגורה יש לציין על גבי המעטפה את מספר ההליך ולהניחה
בתיבת הצעות המחיר שבמשרדו של מר משה סעדה )קומה 2 בבניין העירייה (ו/או שליחת
ההצעה במייל boffers@akko.muni.il יש לציין בשורת הנושא מס הליך את ההצעה יש
לשלוח לא יאוחר מתאריך  13/08/2020 עד השעה 13:00
Share/Bookmark
עבור לתוכן העמוד