מכרז פומבי מס' 21/2020 - שיפוץ במגרשי מיני פיץ' בעיר עכו

16/08/2020

עיריית עכו מזמינה בזה הצעות לשיפוץ במגרשי מיני פיץ' בעיר עכו, הכל בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי המכרז. את מסמכי ההליך ניתן לרכוש אצל גב' נורית אזולאי– מנהלת אגף אמרכלות, תמורת תשלום בסך 300 ₪ , שלא יוחזר מכל טעם שהוא, לכל מעטפה. סיור קבלנים יתקיים ביום חמישי, ה-20.8.20. הסיור יצא מבניין העירייה, מקומת הכניסה, ברחוב ויצמן 35 עכו בתאריך האמור בשעה 13:00. ההשתתפות בסיור הקבלנים איננה חובה. את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז פומבי 21/2020 – שיפוץ  במגרשי מיני פיץ' בעיר עכו" וללא כל כיתוב נוסף יש להקפיד למסור ידנית ולהכניס לתיבת המכרזים שבמשרדי מזכירות העירייה (אצל מר משה סעדה), אשר בקומה השנייה בבניין העירייה ברחוב ויצמן 35, עכו, עד ליום  חמישי, ה- 3.9.20 עד לשעה 13:00.  שאלות, הערות ו/או בקשות הבהרה ו/או תיקון בכל הנוגע לעבודות ו/או להליך זה ותנאיו ניתן להפנות בכתב בלבד למר שי אונגר – ראש מנהל תפעול ואכיפה לפקס 04-9956172, עד לא יאוחר מיום חמישי, ה- 27.8.20 בשעה 13:00. על הפונה האחריות לוודא טלפונית קבלת הפקס בטלפון מס': 04-9956104.

Share/Bookmark
עבור לתוכן העמוד