מכרז מס' 26/20 אספקת מכשירי חשמל ביתיים

10/09/2020
עיריית עכו מזמינה בזה הצעות מחיר למכשירי חשמל ביתיים בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי המכרז. את מסמכי ההליך ניתן לרכוש אצל מנהלן הרווחה בעירייה תמורת תשלום בסך 300 ₪  )שלוש מאות ₪) שלא יוחזר מכל טעם שהוא לכל מעטפה.
את ההצעות,  במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז פומבי 26/2020 אספקת מכשירי חשמל ביתיים"
וללא כל כיתוב נוסף יש למסור ידנית ולהכניס לתיבת המכרזים שבמשרדי מזכירות העירייה, אשר
בקומה השנייה בבניין העירייה ברחוב ויצמן 35  עכו עד ליום ד' 30/9/20  עד לשעה  13:00.
שאלות, הערות ו/או בקשות הבהרה ו/או תיקון בכל הנוגע לשירותים ו/או להליך זה ותנאיו
ניתן להפנות בכתב בלבד לפקס 04-9956147 או למייל AmihaiC@akko.muni.il למנהלן
מינהל הרווחה מר עמיחי כהן עד לא יאוחר מיום ה', 17.9.20 עד לשעה 13:00. באחריות המשתתף הפונה לוודא טלפונית קבלת פנייתו בטלפון 04 -9956247.
Share/Bookmark
עבור לתוכן העמוד