הארכת מועד הגשת מכרז פומבי 26/2020 אספקת מכשירי חשמל ביתיים

29/09/2020
עיריית עכו מודיעה בזאת על הארכת מועד של הגשת המכרז הנ"ל. את המסירה יש לבצע במסירה ידנית בלבד עד ליום ב' 12/10/2020 בשעה 13:00. הצעות אשר לא תתקבלנה בתיבת המכרזים אשר במשרדי מזכירות העירייה מכל טעם שהוא עד למועד ולשעה
הנקובים לעיל לא תתקבלנה ולא תידונה
Share/Bookmark
עבור לתוכן העמוד