מכרז פומבי מס' 22/2020 - הקמת אתר אינטרנט עירוני - הארכת מועד הגשת המכרז

1/10/2020

עיריית עכו מזמינה בזה הצעות לביצוע הקמת אתר אינטרנט עירוני, הכל בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי המכרז. את מסמכי ההליך ניתן לרכוש טלפונית באמצעות אגף הגבייה, בטלפון 04-9956003 בין השעות 8:00-15:00, תמורת תשלום בסך 300 ₪ (שלוש מאות ש"ח), שלא יוחזר מכל  טעם שהוא. את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז פומבי 22/2020- הקמת אתר אינטרנט עירוני" וללא כל כיתוב נוסף יש למסור ידנית ולהכניס לתיבת המכרזים שבמשרדי מזכירות העירייה (אצל משה סעדה), אשר בקומה השנייה בבניין העירייה ברחוב ויצמן 35 עכו עד ליום ד', ה- 4.11.20 עד לשעה 13:00. שאלות, הערות ו/או בקשות הבהרה ו/או תיקון בכל הנוגע לשירותים ו/או להליך זה ותנאיו ניתן להפנות בכתב בלבד למיקי אילוז מנהל מערכות מידע למייל miki@akko.muni.il, עד לא  יאוחר מיום ד', ה- 21.10.20 עד לשעה 13:00, על הפונה ובאחריותו לוודא טלפונית קבלת פנייתו בטלפון: 04-9956036. ניתן לעיין במסמכי ההליך קודם לרכישתם, ללא תשלום, באתר העירייה.

 החלטת ועדת מכרזים מיום 30.6.21 - זוכה - חברת מטרופולינט

Share/Bookmark
עבור לתוכן העמוד