מכרז פומבי מס' 28/2020 - ביצוע סקר מוני מים ובקרת חשבונות מים עירוניים

15/10/2020

עיריית עכו מזמינה בזה הצעות לביצוע סקר מוני מים ובקרת חשבונות מים עירוניים בנכסי העירייה הכל בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי ההליך. את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז פומבי 28/2020 לביצוע סקר מוני מים ובקרת חשבונות מים עירוניים בנכסי העירייה" יש למסור ידנית ולהכניס לתיבת המכרזים שבמשרדי מזכירות העירייה (אצל מר משה סעדה), אשר בקומה השנייה בבניין העירייה ברחוב ויצמן 35, עכו,  עד ליוםֹֹ אֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹ', ה- 1.11.20 עד לשעה 13:00. שאלות, הערות ו/או בקשות הבהרה ו/או תיקון בכל הנוגע לשירותים ו/או להליך זה ותנאיו ניתן להפנות בכתב בלבד למר אליהו כהן, מנהל אגף נכסים  למייל eliyahu@akko.muni.il, עד לא יאוחר מיום א', ה- 25.10.20 עד לשעה 13:00. באחריות המשתתף הפונה לוודא טלפונית קבלת פנייתו בטלפון: 04-9956263. 

 

עיריית עכו מודיעה בזאת שניתן לרכוש את מסמכי מכרז 28/2020 לביצוע סקר מוני מים טלפונית  באמצעות אגף הגבייה בעירייה בטלפון 04-9956002/3/5 בין השעות 8:00 עד 15:00  תמורת תשלום של 300 ₪ כולל מע"מ אשר לא יוחזרו מכל טעם שהוא.

Share/Bookmark
עבור לתוכן העמוד