מכרז מס' 22/2020 - הקמת אתר אינטרנט עירוני - הודעה על שינוי תנאי סף ומענה על שאלות

26/10/2020
עיריית עכו מודיעה בזאת על שינוי תנאי סף 5.1 למסמך א' לעניין דרישת הניסיון ברשויות מקומיות/ ממשלתיות.
Share/Bookmark
עבור לתוכן העמוד