מכרז פומבי 27/2020 – רכישת מזון למוסדות העירייה

27/10/2020
עיריית עכו מזמינה בזה הצעות לרכישת  מזון  למוסדות העירייה- מועדוניות ומרכזי נוער, מוסדות חינוך ומחלקות שונות בעירייה, בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי המכרז. את מסמכי ההליך ניתן לרכוש באמצעות אגף הגביה בטלפון 04-9956002/3/5 תמורת סכום של 500 ₪ (חמש מאות ש"ח), שלא יוחזר מכל טעם שהוא. את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז פומבי 27/2020 – רכישת  מזון  למוסדות העירייה" יש למסור ידנית ולהכניס לתיבת המכרזים שבמשרדי מזכירות העירייה (אצל מר משה סעדה), אשר בקומה השנייה בבניין העירייה ברחוב ויצמן 35 עכו, עד ליום ראשון , ה-22/11/2020 עד לשעה 13:00. מפגש ספקים יתקיים ביום חמישי, ה-5/11/2020 בשעה 12:00, בחדר המועצה בקומה ראשונה, בבניין העירייה ברחוב ויצמן 35 עכו. השתתפות במפגש הספקים איננה חובה. שאלות, הערות ו/או בקשות הבהרה ו/או תיקון בכל הנוגע לשירותים ו/או להליך זה ותנאיו ניתן להפנות בכתב בלבד לאיציק בן שושן, מנהל אגף רכש ואספקה בעירייה למייל: izik@akko.muni.il  עד לא יאוחר מיום חמישי ה- 12/11/2020 בשעה 13:00. באחריות המשתתף לוודא קבלת המייל בטלפון: 049956084 / 0506448393. ניתן לעיין במסמכי ההליך קודם לרכישתם, ללא תשלום, באתר העירייה.
Share/Bookmark
עבור לתוכן העמוד