מכרז פומבי 34/2020 אספקת מכשירי חשמל ביתיים

8/11/2020
עיריית עכו מזמינה בזה הצעות מחיר למכשירי חשמל ביתיים בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי המכרז. את מסמכי ההליך ניתן לרכוש באמצעות אגף הגבייה, תמורת תשלום בסך 300 ₪ (שלוש מאות ₪), שלא יוחזר מכל טעם שהוא, לכל מעטפה. את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז פומבי 34/2020 אספקת מכשירי חשמל ביתיים" וללא כל כיתוב נוסף יש למסור ידנית ולהכניס לתיבת המכרזים שבמשרדי מזכירות העירייה, אשר בקומה השנייה בבניין העירייה ברחוב ויצמן 35  עכו (אצל מר משה סעדה), עד ליום ד'  ה-18/11/2020 ב -13:00. שאלות, הערות ו/או בקשות הבהרה ו/או תיקון בכל הנוגע לשירותים ו/או להליך זה ותנאיו ניתן להפנות בכתב בלבד למייל  AmihaiC@akko.muni.il עד לא יאוחר מיום ה', ה-12/11/2020  עד לשעה 13:00. באחריות המשתתף הפונה לוודא טלפונית קבלת פנייתו בטלפון: 04-9956247.
Share/Bookmark
עבור לתוכן העמוד