מכרז פומבי 36/2020 - ביטוח רכבי העירייה

24/11/2020
עיריית עכו מזמינה בזאת הצעות מחיר לביטוח רכבי העירייה על פי התנאים המפורטים במסמכי המכרז. את מסמכי המכרז ניתן לרכוש טלפונית, באמצעות מחלקת הגבייה, בטלפון 04-9956002/3/5, בין השעות 8:00-15:00, תמורת תשלום בסך של 400 ש"ח, שלא יוחזר מכל טעם שהוא. ניתן לעיין במסמכי המכרז, ללא תשלום, קודם לרכישתם, באתר העירייה. את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז פומבי 36/2020 – ביטוח רכבי העירייה" יש למסור ידנית ולהכניס לתיבת המכרזים שבמשרדי מזכירות העירייה, אשר בקומה ב' בבניין העירייה (אצל משה סעדה) ברחוב ויצמן 35, עכו עד ליום שלישי, ה- 8.12.20 עד לשעה 13:00.
Share/Bookmark
עבור לתוכן העמוד