בקשה לקבלת הצעת מחיר עבור – מטפל/ת לטיפול זוגי, משפחתי ופרטני למרכז לטיפול במשפחה- 218-2020.

6/12/2020

את ההצעה יש להגיש במעטפה סגורה. ש לציין על גבי המעטפה את מספר ההליך ולהניחה
בתיבת הצעות המחיר שבמשרדו של מר משה סעדה (קומה 2 בבניין העירייה) ו/או שליחת
ההצעה במייל boffers@akko.muni.il יש לציין בשורת הנושא את מס' ההליך. את ההצעה יש
לשלוח לא יאוחר מתאריך  22/12/2020 בשעה 13:00.

יש לצרף קורות חיים למייל maya@akko.muni.il עד לתאריך 12/12/2020 בשעה 13:00.
בחינת ההצעות תתבצע על ידי איכות ומחיר. איכות – 50%. מחיר – 50%. ועדת איכות תכלול את ראש מנהל הרווחה, מנהלת מרכז לטיפול במשפחה ומנהלן הרווחה. יתבצע שקלול ותוגש המלצה לוועדת ההצעות מחיר. רק פניות מתאימות תעננה.

Share/Bookmark
עבור לתוכן העמוד