מכרז פומבי 39/2020 - רכישה, אספקה והתקנת מעלית במרכז צעירים

14/12/2020
עיריית עכו מזמינה בזה הצעות לרכישה, אספקה והתקנת מעלית במרכז צעירים,  הכל בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי המכרז. את מסמכי ההליך ניתן לרכוש באמצעות אגף הגביה בטלפון 04-9956002/3/5, בשעות העבודה הרגילות תמורת תשלום בסך 300 ₪ (שלוש מאות ש"ח), שלא יוחזר מכל טעם שהוא, לכל מעטפה. את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז פומבי 39/2020 רכישה, אספקה והתקנת מעלית במרכז צעירים" וללא כל כיתוב נוסף יש למסור ידנית ולהכניס לתיבת המכרזים שבמשרדי מזכירות העירייה (אצל מר משה סעדה), אשר בקומה השנייה בבניין העירייה ברחוב ויצמן 35, עכו עד ליום שלישי ה- 22/12/2020 עד השעה 13:00. שאלות, הערות ו/או בקשות הבהרה ו/או תיקון בכל הנוגע לעבודות ו/או להליך זה ותנאיו ניתן להפנות בכתב בלבד למר שמיר מרדכי – מנהל אגף פרויקטים למייל mordekhay@akko.muni.il, עד לא יאוחר מיום חמישי, ה – 17/12/2020 עד לשעה 13:00. על הפונה האחריות לוודא טלפונית קבלת המייל בטלפון מס': 0529436786.
Share/Bookmark
עבור לתוכן העמוד