מכרז פומבי 37/2020 - רכישת טנדר לאגף שפ"ע

16/12/2020
עיריית עכו מזמינה בזה הצעות לרכישת טנדר לאגף שפ"ע, הכל בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי המכרז. את מסמכי ההליך ניתן לרכוש באמצעות אגף הגביה בטלפון 04-9956002/3/5 או אצל גב' נורית אזולאי– מנהלת אגף אמרכלות תמורת תשלום בסך 300 ₪ , שלא יוחזר מכל טעם שהוא, לכל מעטפה. את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז פומבי 37/2020 רכישת טנדר לאגף שפ"ע " וללא כל כיתוב נוסף יש למסור ידנית ולהכניס לתיבת המכרזים שבמשרדי מזכירות העירייה, אשר בקומה השנייה בבניין העירייה ברחוב ויצמן 35, עכו (אצל מר משה סעדה), עד ליום ד', ה- 30.12.20 עד לשעה 13:00. שאלות, הערות ו/או בקשות הבהרה ו/או תיקון בכל הנוגע לעבודות ו/או להליך זה ותנאיו ניתן להפנות בכתב בלבד למר שלומי אלקריף – מנהל מחלקת רכב לפקס 04-9551247 או למייל shlomi@akko.muni.il , עד לא יאוחר מיום ד', ה- 23.12.20  בשעה 13:00. על הפונה האחריות לוודא טלפונית קבלת הפקס או המייל בטלפון  0545532363.
Share/Bookmark
עבור לתוכן העמוד