מכרז פומבי 29/2020 - הפעלת מועדונים מועשרים מופ"ת לקשישים

29/12/2020
עיריית עכו מזמינה בזה הצעות להפעלת מועדונים מועשרים מופ"ת לקשישים הכל בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי המכרז. את מסמכי ההליך ניתן לרכוש באמצעות אגף הגביה בטלפון 04-9956002/3/5, בשעות העבודה הרגילות תמורת תשלום בסך 300 ₪ (שלוש מאות ש"ח), שלא יוחזר. את ההצעות יש להגיש ידנית במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז פומבי 29/2020 – הפעלת מועדונים מועשרים מופ"ת לקשישים" ולהכניס לתיבת המכרזים שבמשרדי מזכירות העירייה (אצל מר משה סעדה), אשר בקומה השנייה בבניין העירייה ברחוב ויצמן 35 עכו, עד ליום ב', ה- 18.1.21 עד לשעה 13:00. סיור קבלנים יתקיים ביום ד', ה- 6.1.21. הסיור יתקיים במועדון מופ"ת בכתובת ההגנה 1 בעכו העתיקה בתאריך האמור בשעה 12:00. השתתפות בסיור הינה חובה ותנאי להגשת הצעה בהליך זה. שאלות, הערות ו/או בקשות הבהרה ו/או תיקון בכל הנוגע לשירותים ו/או להליך זה ותנאיו ניתן  להפנות בכתב בלבד למייל AmihaiC@akko.muni.il עמיחי כהן מנהלן הרווחה עד לא יאוחר מיום ב', ה- 11.1.21 עד לשעה 13:00. באחריות הקבלן לוודא טלפונית קבלת המייל בטלפון: 0525458288.
Share/Bookmark
עבור לתוכן העמוד