הודעה על פטור ממכרז- הודעה על כוונה להתקשר עם עמותת חינוך לפסגות כספק יחיד

31/12/2020

עיריית עכו מבקשת להפעיל תכנית לקידום מצוינות בקרב ילדים מהפריפריה  תלמידי בתי ספר יסודי וחט"ב בעלי פוטנציאל למצוינות בשאיפה לקדמם תוך התבססות על מודל הוליסטי המלווה את החניכים מגיל 8-28 החל מכיתה ג עד כיתה יב ואח"כ כבוגרים באקדמיה ובתעסוקה.
הפעילות מתקיימת במספר מוקדי העצמה בעיר ובהיקף שבין 5-12 שעות שבועיות..
לצורך הפעלת התוכנית, מבקשת עיריית עכו להתקשר עם עמותת חינוך לפסגות המפעילה
תכנית כאמור לעיל.  התכנית תתבצע במסגרת בתי ספר ועל רצף שעות היום בתחום העיר עכו.
בהתאם להוראות תקנה 3 (4) לתקנות העיריות ( מכרזים)- התשמ"ח- 1987, מבקשת עריית עכו להתקשר עם עמותת "חינוך לפסגות", להפעלת התוכנית כספק יחיד.
בידי העירייה חוות דעת של דלית שטאובר מנכ"לית משרד החינוך בשנים 2011-2013.
אדם הסבור כי קיימת תכנית אחרת או מציע אחר אשר עונה על הדרישות המצוינות לעיל, מתבקש לפנות לראש מנהל החינוך- גב' אורית אסייג, בכתב בלבד, למייל shoshio@akko.muni.il  וזאת עד ליום 10.1.2021  עד לשעה 15:00.  
באחריות הפונה לוודא קבלת המייל בטלפון 04-9956276.  
לכל פנייה יש לצרף פרטים מלאים של הפונה ו/ או של המציע האחר, לרבות שם מלא, ח.פ. / ת.ז., מספרי טלפון נייד/נייח, מספר פקס וכתובת וכן לצרף אסמכתאות בדבר תכנית אחרת/ מציע אחר כמפורט לעיל. 


אורית אסייג
ראש מנהל החינוך


 

Share/Bookmark
עבור לתוכן העמוד