הודעה על פטור ממכרז- הודעה על כוונה להתקשר עם חברת פלייזון לצורך הפקה וניהול תחרות גיימרים אונליין

19/01/2021

1. עיריית עכו מעוניינת להתקשר עם חברת פלייזון אינטרקטיב | גיימינג | סלושונס
(להלן:" חברת פלייזון") לצורך הפקת תחרות גיימרים אונליין.
2. חברת "פלייזון" פיתחה את Oleague, מערכת ניהול טורנירים לגיימרים.
המערכת מאפשרת הרשמה, ניהול, יישום ובקרה על תחרות גיימרים.
הטכנולוגיה מאפשרת רישום שחקנים, ניהולם, ניהול הטורניר, הקלדת תוצאות ודירוג.
3. בהתאם להוראות תקנה 3 (4) לתקנות העיריות ( מכרזים)- התשמ"ח- 1987, מבקשת עריית עכו להתקשר עם חברת "פלייזון" כספק יחיד, לשם הפקה וניהול כמפורט לעיל.
4. בידי עיריית עכו חוות דעת מקצועית, ממנה עולה כי חברת "פלייזון" היא הספק היחיד בארץ שברשותו מערכת Oleague.
5. אדם הסבור כי קיים מציע אחר אשר עונה על הדרישות המצוינות לעיל, מתבקש לפנות לראש מנהל הקהילה- גב' ליזו אוחיון, בכתב בלבד, למייל lizu@akko.muni.il או לפקס04-9956066  וזאת עד ליום ב', ה-25.1.21 עד לשעה 13:00. 

באחריות הפונה לוודא קבלת הפקס או המייל בטלפון 04-9956225.

6. לכל פנייה יש לצרף פרטים מלאים של הפונה ו/ או של המציע האחר, לרבות שם מלא, ח.פ. / ת.ז., מספרי טלפון נייד/נייח, מספר פקס וכתובת וכן לצרף אסמכתאות בדבר תכנית אחרת/ מציע אחר כמפורט לעיל. 

ליזו אוחיון
ראש מנהל קשרי קהילה

Share/Bookmark
עבור לתוכן העמוד