מכרז פומבי מס' 4/2021 - הפעלת בית ספר אורט מרום טכנולוגי ובית ספר מח"ט (מרכז חינוך), עכו

25/01/2021

עיריית עכו מזמינה בזה הצעות לניהול והפעלת שני בתי הספר העל-יסודיים-  "אורט מרום טכנולוגי" בטווח כיתות ט'- י"ב ו"בית ספר מח"ט (מרכז חינוך)" בטווח הכיתות י' עד י"ב. את מסמכי המכרז ניתן לרכוש טלפונית באמצעות אגף הגבייה, במספר 04-9956002/3/5 תמורת תשלום בסך 400 ₪ (ארבעת מאות ש"ח), שלא יוחזר מכל טעם שהוא, לכל מעטפה. שאלות, הערות ו/או בקשות הבהרה ו/או תיקון בכל הנוגע לשירותים ו/או למכרז זה ותנאיו יוגשו בכתב בלבד לראשת מנהל החינוך, אורית אסייג למייל: orit_a@akko.muni.il עד לא יאוחר מיום ב', ה- 15.2.21, בשעה 13:00. על הפונה לוודא טלפונית קבלת המייל בטלפון: 04-9956040/1. סיור מציעים יתקיים ביום ב', ה- 8.2.21 בשעה 10:00 וזאת ככל שהנחיות הממשלה לנוכח התמודדות אל מול נגיף הקורונה יאפשרו זאת. הסיור יחל בחטיבות הביניים עליה שניה ורוז ברחוב בורלא 2 (בשער חטיבת הביניים רוז) השייכת לתיכון דרסקי ולאחר מכן ימשיך הסיור אל ביה"ס נשוא מכרז זה. ההשתתפות בסיור המציעים, ככל שיתקיים, הינה חובה ומהווה תנאי להגשת הצעה. את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז פומבי 4/2021 להפעלת בית ספר אורט מרום טכנולוגי ובית ספר מח"ט (מרכז חינוך), עכו" יש למסור ידנית בלבד ולהכניס לתיבת המכרזים שבמשרדי מזכירות העירייה, אשר בקומה השנייה בבניין העירייה ברחוב ויצמן 35 עכו, עד ליום ב', ה-  1.3.21 עד לשעה 13:00.  מועד פתיחת המעטפות יפורסם באתר העיריה ויתקיים באמצעות אפליקציית הזום. מציעים המעוניינים להיות נוכחים, מתבקשים לפנות לעירייה בטלפון 04-9956214

פתיחת מכרז בזום ביום רביעי, 17.3.21 בשעה 10:30 באולם מועצת העיר

 

לפרטי המכרז המלאים לחץ כאן

Share/Bookmark
עבור לתוכן העמוד