מכרז פומבי מס' 7/2021 השכרת מדחנים חכמים

11/02/2021
עיריית עכו מזמינה בזה הצעות להשכרת מדחנים חכמים המאפשרים תשלום בכרטיס אשראי. את מסמכי ההליך ניתן לרכוש אצל מזכירת אגף  הביטחון  והפיקוח, בשעות העבודה הרגילות תמורת תשלום בסך 300 ₪ (שלוש מאות ש"ח), שלא יוחזר מכל טעם שהוא, לכל מעטפה. את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז פומבי 7/2021 "השכרת מדחנים חכמים" וללא כל כיתוב נוסף יש למסור ידנית ולהכניס לתיבת המכרזים שבמשרדי מזכירות העירייה (אצל משה סעדה), אשר בקומה השנייה בבניין העירייה ברחוב ויצמן 35 עכו עד ליום ד', ה- 3.3.21 עד לשעה 13:00. סיור קבלנים יתקיים ביום רביעי, ה- 17.2.21. הסיור יצא מקומת הכניסה בבניין העירייה בתאריך האמור בשעה 14:00 וזאת ככל שהנחיות הממשלה לנוכח התמודדות אל מול נגיף הקורונה יאפשרו זאת. יש להתעדכן בדבר קיומו של הסיור או דחייתו או ביטולו, בכתובת אתר העירייה. השתתפות בסיור איננה חובה. שאלות, הערות ו/או בקשות הבהרה ו/או תיקון בכל הנוגע לשירותים ו/או להליך זה ותנאיו ניתן להפנות בכתב בלבד לפקס: 04-995622, לראש מנהל תפעול ואכיפה  - שי אונגר עד לא יאוחר מיום ד', ה- 24.2.21 עד לשעה 13:00. באחריות הקבלן לוודא טלפונית קבלת הפקס בטלפון: 04-9956042.
Share/Bookmark
עבור לתוכן העמוד