הזמנה להציע הצעות מחיר להליך מכירה מס' 62/2021

18/02/2021
עיריית עכו מזמינה בזה הצעות מחיר עבור ״מכירת שלושה משאיות דחס אשפה 26 טון" בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי ההליך. הצעת המשתתף הינה למחיר יחידה או יותר ולעירייה שמורה הזכות למכור כל כמות שהיא, בהתאם לצרכיה. את ההצעה, נושאת ציון "הצעת מחיר מס' 62/2021 – יש להעביר לתיבת הצעות המחיר הממוחשבת שבמשרדי מזכירות העירייה בכתובת המייל boffers@akko.muni.il. בשורת הנושא של הודעת המייל בה מוגשת ההצעה יש לציין את מספר ההליך ( 62/2021). את ההגשה יש לשלוח לא יאוחר מתאריך  25/02/2021 עד השעה 13:00. את הרכב ניתן לראות באגף הרכב של עיריית עכו ברחוב דושניצקי בתאום עם שלומי אלקריף מנהל אגף רכב 054-5532363. / אלכס טרכטנברג קצין בטיחות בתעבורה  0533314324.
Share/Bookmark
עבור לתוכן העמוד