מכרז פומבי מס' 6/2021 לניהול מערך הגבייה של עיריית עכו

25/03/2021

עיריית עכו מזמינה בזה הצעות מחיר לניהול מערך הגבייה של עיריית עכו. את מסמכי המכרז ניתן לרכוש באגף הגביה בטלפון 04-9956003/5, בשעות העבודה הרגילות תמורת תשלום בסך 5,000 ₪ (חמשת אלפים ש"ח), שלא יוחזר מכל טעם שהוא, לכל מעטפה. את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז פומבי 6/2021 – ניהול מערך הגבייה של עיריית עכו", יש למסור ידנית ולהכניס לתיבת המכרזים שבמשרדי מזכירות העירייה, אשר בקומת השנייה בבניין העירייה ברחוב ויצמן 35, עכו עד ליום ג', ה- 27.4.21 עד לשעה 13:00

Share/Bookmark
עבור לתוכן העמוד