הליך הצעות מחיר 114/2021 -שירותי אספקת מים מינרלים

22/04/2021
עיריית עכו  מזמינה בזה הצעות עבור שירותי אספקת מים מינרלים לעיריית עכו, בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי ההליך. את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון "הליך הצעות מחיר 114/2021 – שירותי אספקת מים מינרלים" יש למסור ידנית ולהכניס לתיבת הצעות המחיר שבמשרדי מזכירות העירייה (אצל מר משה סעדה), אשר בקומה השנייה בבניין העירייה ברחוב ויצמן 35 עכו, עד ליום ג', ה-18/5/2021 עד לשעה 13:00. ניתן להגיש את ההצעה גם לתיבת מייל boffers@akko.muni.il  (בשורת הנושא של הודעת האימייל בה מוגשת ההצעה יש לציין את מספר ההליך).  שאלות, הערות ו/או בקשות הבהרה ו/או תיקון בכל הנוגע לשירותים ו/או להליך זה ותנאיו ניתן להפנות בכתב בלבד למנהל הרכש, איציק בן שושן למייל izik@akko.muni.il עד לא יאוחר מיום ב', ה- 3/5/2021 בשעה 13:00. על הפונה לוודא טלפונית קבלת הפקס בטלפון: 04-9956084.
Share/Bookmark
עבור לתוכן העמוד